PROSESS

Våre prosesser baserer seg rundt å skape de beste og i høyest grad innovative løsningene for deg. Dette innebærer i stor grad fleksibilitet, kunnskap, brukeropplevelse-fokusert planlegging, enkelhet og god kommunikasjon.

KONSULTASJON

Du ser at vi kan være det rette utviklerbyrået til å hjelpe deg å nå dine mål. Du tar dermed kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi har en god dialog og kartlegger løsningen du trenger.

DESIGN OG UTVIKLING

Når vi er enige om mål og rammer, setter vi i gang med arbeidet. Vi trår til med utviklingen – og dialogen med deg underveis er viktig for å oppnå best resultat.

TILPASSING OG DRIFT

Utviklingen er ferdig, og tjenesten er endelig i boks. Dersom du ønsker å slippe bryet med vedlikehold og oppdateringer, fikser vi dette gjennom en serviceavtale. 

Prosess

KONSULTASJON

Kartlegge behov
En dyktig forretningsutvikler vil tildeles ditt prosjekt, for å kartlegge tjenesten du ønsker. Her kommer vi til en enighet og felles forståelse før vi går videre.


Utredelse av omfang og kostnad
Når målet er kartlagt, vurderer forretningsutvikleren prosjektets omfang. Det vil da fremkomme et tilbud som inneholder beskrivelse av tjenesten, prisanslag og andre detaljer om prosjektet.


Prosjektplan
Vi blir enige om en prosjektplan for videre fremdrift, før vi begir oss ut på reisen mot målet.

Brukervennlig design
Svippin designer løsninger med fokus på brukervennlighet i alle ledd. Vi kommer til en enighet rundt applikasjonens design.


Utvikling
Vi utvikler løsningen som planlagt, med kontinuerlige oppdateringer om fremdrift. Vi utvikler robuste, innovative og gode løsninger for deg og dine brukere.


Testing og iterasjoner
Når tjenesten er ferdig utviklet, tester vi den nøye og sørger for at den matcher ditt behov. Vi itererer gjennom flere utviklingsprosesser dersom det skulle være noen ønskelige funksjoner som dukker opp i ettertid.

Prosess

DESIGN OG UTVIKLING

Prosess

TILPASNING

OG DRIFT

Utgivelse
Vi står tilgjengelig for opplastning i AppStore og Google Play dersom det er ønskelig.


Drift
Vi tilbyr videre drift av teknologien som en service. Dette gjør at du slipper bryet med oppdateringer og kontinuerlige tilpasninger.


Endringer
Små endringer i applikasjonen vil inngå i prisen. Dersom det skal utvikles nye funksjonaliteter, gjør vi også dette etter avtale.

Svippinom innboksen vår