SVIPPIN

 I BYEN

Svippin tilbyr løsningen som fremmer dine attraksjoner på en innovativ og fremtidsrettet måte. Løsningen gir en enkel oversikt over hva man kan oppleve i gitt område, gode tilbud samt lokasjonsavhengig poenginnsamling. Perfekt for sentrumsforeninger, kjøpesentre, aktivitetssentre og andre som ønsker å fremme sine aktiviteter.

Apputvikling av Svippin

En opplevelsesapplikasjon vil være svært relevant for blant annet sentrumsforeninger, turistforeninger, kjøpesentre, hoteller og andre som ønsker økt eksponering av sine attraksjoner. Svippin tilbyr løsningen som fremmer opplevelsene på en innovativ og fremtidsrettet måte. Løsningen gir en enkel oversikt over hva man kan oppleve i gitt område, gode tilbud samt lokasjonsavhengig poenginnsamling.

KARTLØSNING FOR OPPLEVELSER

Svippin tilbyr gode oppsett for poengsystemer som kan brukes til ulike formål. Herunder poeng ved oppmøte på valgte lokasjoner.
Det er mulighet for å skreddersy pins og markører, som medfører enklere og mer effektiv fremvisning av dine attraksjoner og opplevelser.
Muliggjør enkel promotering av sponsorer og samarbeidspartnere. Svippin kan tilby et komplett butikksystem hvor dine gode tilbud kan fremvises, og poeng veksles mot goder.
Enkel integrering av nettverksfunksjonaliteter for å øke nettverkseffekten i en applikasjon, med muligheter for å legge til venner, se deres poengsummer og lignende.

POENG

MARKØRER

BUTIKK

NETTVERK

Storytelling er utrolig viktig for å promotere det du ønsker og for å gi brukeren en unik opplevelse. Vi tilbyr "lokal guide" og storytelling slik at brukeren får mer utbytte av dine attraksjoner.
Svippin har utviklet en webbasert administrator profil hvor du enkelt kan holde oversikt over all aktivitet i appen.
Svippin utfører utvikling av nødvendige funksjoner for å skreddersy applikasjonen etter ditt behov.

Kontakt oss i dag for å høre mer om Svippin i Byen og hvordan løsningen kan tilpasses deg og dine behov.

STORYTELLING

ADMIN PROFIL

EGENDEFINERT

KONTAKT OSS